اخبار اخبار چهارمین نمایشگاه حیوانات خانگی - تیر 97نمایشگاه ملزومات دام کوچک برج میلاد تهران 97 چهارمین دوره

نمایشگاه ملزومات دام کوچک برج میلاد تهران 97 چهارمین دوره

917تعداد نمایش:
1397/10/04تاریخ:
مایشگاه ملزومات دام کوچک برج میلاد تهران 97 چهارمین دوره، در تاریخ 5 الی 8 تیر ماه 97 برگزار می شود.

 

ساعت ورود ۱۱ الی ۲۲

روز اول از ساعت ۱۵ افتتاح می شود

رعایت شیونات اسلامی الزامیست

همراه داشتن حیوانات زنده  در بازدید از نمایشگاه ممنوع می باشد

بازدید از نمایشگاه برای دانشجویان دامپزشکی و دامپزشکان عزیز رایگان می باشد
منبع: http://www.rokhdadnama.com/fair/59004345/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-97-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87