خدمات غرفه دارانقوانین نمایشگاه

قوانین نمایشگاه


قوانین 

ساعت ورود ۱۱ الی ۲۲
روز اول از ساعت ۱۵ افتتاح می شود
رعایت شیونات اسلامی الزامیست
همراه داشتن حیوانات زنده  در بازدید از نمایشگاه ممنوع می باشد
بازدید از نمایشگاه برای دانشجویان دامپزشکی و دامپزشکان عزیز رایگان می باشد
با پر کردن فرم نمایشگاه از نمایشگاه ها و اخبار آن مطلع شده و پک نمایشگاه  شامل مجله را دریافت کنید غرفه داران 

یک ساعت قبل از شروع نمایشگاه در غرفه حضور داشته باشند در غیر اینصورت برگزار کننده هیچ گونه مسولیتی در قبال مفقود شدن اجناس نخواهد داشت
رعایت شیونات اسلامی الزامیست
زدن کراوات ممنوع می باشد
از پذیرفتن بانوان بد حجاب در غرفه به عنوان پرسنل غرفه معذوریم
غذای غرفه داران طبق تعداد ذکر شده در قرارداد سر ساعت تحویل داده می شود
ساخت غرفه به صورت مدولار یا با چوب الزامیست
کارت دعوت vip غرفه داران یک ماه قبل به آن ها داده می شود
داشتن کارت ورودی غرفه داران الزامیست
در صورت داشتن تبلیغات یک ماه قبل آنرا باید به واحد نشریه ارسال نمایید
عکس و نام پرسنل در غرفه را باید یک ماه قبل ارسال نمایید
زمان غرفه سازی و آماده سازی ۲ روز قبل از تاریخ نمایشگاه و تخلیه روز بعد از اتمام نمایشگاه می باشد
زمان آوردن بار برای غرفه داران از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ می باشد و غیر از این ساعت کسی اجازه ورود بار به نمایشگاه را ندارد
در صورت داشتن تبلیغات رادیویی یک هفته قبل متن رادیویی خود را در قالب ۲ خط و نه بیشتر برای حامی گستر حیوانات ارسال نمایید